Test

Beyond & Within översiktskarta

Bild: övergripande modell över Beyond & Within.

– Samspel mellan scenkonst, film och konstglas i samproduktion med kulturinstitutioner och näringsliv.

Syftet med projektet har varit att undersöka:
●      Samspel mellan konstformerna cirkus, konstglas, musik och film.
●      Nya sätt att samproducera, organisera och finansiera konstnärliga projekt i samarbete med kulturinstitutioner och näringsliv.

Forskningsprojektet baseras på de två kompletterande delprojekten Cirkus i Glasriket och FISH.

Cirkus i Glasriket: I Cirkus i Glasriket möts konstformerna cirkus, konstglas och musik. Detta möte har gestaltats i föreställningsform i glashytta sommaren 2008 och 2009 samt i den kombinerade utställningen/föreställningen Enterprise – En Rymdresa 2010.

Cirkus i Glasriket är en pågående samproduktion mellan kultur och näringsliv med konstnärlig förnyelse och utveckling som ambition. Den är skapad specifikt för Glasriket och har etablerat en stark regional förankring.

FISH: FISH är ett multidisciplinärt projekt som sammanför konstformerna film och cirkus. Det har resulterat i workshops, en film, en föreställning, en bok samt turné. FISH har sökt nya vägar dels med avseende på den konstnärliga fusionen mellan cirkus och film, dels vad gäller nya distributionsvägar och finansiering av svensk kortfilm och cirkusproduktioner.

Samarbetspartners: Orrefors Kosta Boda, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Smålands Museum Sveriges Glasmuseum och Cinenic Film.

Forskningsprojektet Beyond & Within har genomförts under 2008-2010 med stöd från KK-stiftelsen. Kostnaderna för produktionerna har varit omfattande eftersom delprojekten varit fullt ut iscensatta experiment. De har finansierats av de medverkande kulturinstitutionerna, företag samt med sökta bidragsmedel.

Inom Beyond & Within genomfördes fem produktioner: fyra föreställningar och en kortfilm, samt ett flertal seminarier och workshops.

Projektledare: Åsa Johannisson, manusförfattare, regissör och gästforskare vid Dramatiska institutet.