Test

Fyra forskare har inbjudits att reflektera utifrån rapporten ”Hur organiserar man för en skapande och effektiv samproduktion?” av Helena Ström samt Åsa Johannissons personliga reflektioner och texter kring genomförande av Beyond & Within . Dessa fyra forskare representerar olika perspektiv och olika sätt att kommunicera dessa perspektiv.

Ladda hem rapporterna!

Rapporterna (märkta  ) hittar du under respektive forskares namn, samt även i spalten här till höger under rubriken ”Dokument att ladda hem”). För att ladda hem en rapport, högerklicka på namnet och välj sedan Spara.

Rolf Hughes

PhD, Director of research, Konstfack University College of the Arts, Craft and Design
Beyond “Reflective Practice”: Breaking Glass in your Room Again Rolf Hughes

Ylva Gislén

Forskningschef, Dramatiska institutet (tjänstledig 2010)
Föreståndare, Nationella Konstnärliga Forskarskolan (tillträder augusti 2010)
”Can the subaltern speak?” – Slutfunderingar om forskningsprojektet Ylva Gislén

Barbro Smeds

Professor, Konstnärlig kunskapsbildning, Dramatiska institutet
Beyond & Within – Ett kunskapsperspektiv Barbro Smeds

Bengt Johannisson

Dr, Professor in Enrepreneurship, Linnaeus University/Jönköping University
Beyond & Within – En studie i entreprenörskapande Bengt Johannisson