Test

Inom forskningsprojektet genomfördes ett antal seminarier för att kommunicera/informera om projektets innehåll och verksamhet samt för att öppna upp för extern input under arbetets gång.

Fredag 8 maj 2008, Dramatiska institutet, Stockholm

Beyond & Withins första delseminarium handlade om samverkan mellan scenkonst, film och konstglas i samarbete med kulturinstitutioner och näringsliv. Medverkade gjorde Åsa Johannisson, gästforskare Di, cirkusartisterna Gry Lambertsen och Rune Andersen, Åsa Sandström från Regionteatern Blekinge Kronoberg, Susann Jonsson och Gudrun Zachrisson Ones från Dramatiska institutet.

Tisdag 24 november 2009, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Växjö

Seminariet handlade om samverkan och samproduktion, ur såväl kultur- som regionalpolitiskt perspektiv och var ett omfattande seminarium med många inbjudna – företrädesvis från regionen. Seminariet var en heldagsaktivitet som pågick kl 10-16. Medverkade gjorde Magnus Holm, Regionteatern Blekinge Kronoberg; Susann Jonsson, koordinator och moderator; Ylva Gislén, forskningschef Di; Åsa Johannisson, gästforskare Di; Jan Dzedins, projektledare Cirkus i Glasriket; Magdalena Hasselquist och Emma Albinsson, Film i Glasriket; Monica Widnemark, kommunalråd Lessebo kommun; Eva-Marie Hagström, press- och informationschef Orrefors Kosta Boda; Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande Växjö; Staffan Forssell, Vd Scenkonstbolaget Västernorrland; Erica Månsson, museichef Smålands museum och Keith Wijkander, kulturdebattör och bland annat sekreterare i den nu avslutade Kulturutredningen.

Tisdag 18 maj 2010, Unga Klara, Stockholm

Seminariet var offentligt och arrangerades för att sprida kunskap kring forskningsprojektet Beyond & Within som helhet och den samproduktion projektet genererat. Det marknadsfördes aktivt gentemot olika målgrupper och press. I anslutning till seminariet visades även produktionen Enterprise – En Rymdresa.  Medverkade gjorde förutom Åsa Johannisson Nina Westman glaskonstnär/scenograf; Urban Klingeteg, teknisk chef Regionteatern Blekinge Kronoberg och Björn Arfvidsson, glasantikvarie vid Smålands Museum Sveriges Glasmuseum.

Fredag 21 maj 2010, Dramatiska institutet, Stockholm

Seminariet Glas i Samspel med scenkonst och musik utgick från delprojektet Cirkus i Glasriket och Enterprise – En Rymdresa.  Nina Westman, masterstudent Konstfack och Åsa Johannisson, gästforskare Dramatiska Institutet bjöd in ett antal professorer vid olika konstnärliga högskolor att reflektera utifrån sina egna perspektiv och kunskapsområden. Fokus låg på frågeställningar om hur samspelet ser ut, i vilka riktningar materialet kan utvecklas och vad som händer när konst finner nya arenor. Medverkade gjorde professor Rolf Hughes, forskningschef Konstfack; professor Zandra Ahl, keramik och glas Konstfack; gästprofessor Ola Johansson, Teaterhögskolan Stockholm; professor Barbro Smeds Dramatiska institutet och professor Claes Peter Hellwig, Dramatiska institutet.