Test

FISH – Ett film och cirkusprojekt

FISH är en film och en cirkusföreställning. FISH är en bok, workshops och turné. FISH är en samproduktion mellan film- och scenkonstbranschen. Framför allt är FISH ett multidisciplinärt projekt.

Med FISH har den övergripande målsättningen inom forskningsprojektet varit att:
1. undersöka samspelet mellan konstformerna film och cirkus.
2. hitta nya samproduktionsformer, distributionsvägar och finansiering av svensk kortfilm och cirkusproduktion.

Samproduktionsparter: Cinenic Film och Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Genomförandet har skett i fem etapper under tidsperioden 2008-2009:

Etapp 1: Manusutveckling och workshop
Etapp 2: Förberedelse, inspelning och efterbearbetning av filmen
Etapp 3: Omarbetning för scenen
Etapp 4: Producera och repetera föreställning
Etapp 5: Turné scenföreställning + film

Film och föreställning har turnerat tillsammans för att skapa nya visningsfönster och nå en ny typ av publik. De är också fristående produktioner som har distribuerats internationellt.